COMO SE FIXO "OS CAMIÑOS ESQUENCIDOS" (1)

Durante o curso 2012-2013 no IES Díaz Castro realizouse un obradoiro que deu como resultado a realización dun documental sobre a obra do poeta Xosé María Díaz Castro: “A lus do mudo”, baixo a dirección de Cristina de la Torre xornalista e realizadora de Pasen y Vean Comunicación. Este curso repetimos unha experiencia similar, neste caso deu lugar a realización dunha película de ficción inspirada de novo na vida e na obra do noso poeta ó que se dedicou este ano o Día das Letras Galegas. A biblioteca ofrece agora, antes da estrea, unha serie de pequenos reportaxes nos que os protagonistas, alumnos e profesores do instituto, cóntannos a súa experiencia.


Comentarios