PROPOSTAS DAS LECTORAS

VIAXE ARREDOR DO MEU NOME
Alice Vieira
Non me gustou especialmente porque no libro mestúranse dúas historias, que a pesar de que están relacionadas, líante e perdes o fío da hisoria. Por outra banda Tmén conta con partes boas: o principio e algunhas partes do final. En rsumen, non é o libro que máis me gusou.


Noelia Santalla Rodríguez, 2º ESO A

Comentarios