# ETIQUETADOS. Exposición e Investigación na Biblioteca


O PROXECTO # ETIQUETADOS

EXPOSICIÓN E INVESTIGACIÓN NA BIBLIOTECA

EXPOSICIÓN DE PRODUTOS
Esta exposición de produtos, localizada na biblioteca do centro, enmárcase dentro do proxecto #ETIQUETADOS, que este curso se está levando a cabo en  3º ESO.


Este proxecto xorde do interese de analizar a influencia que teñen as etiquetas no comportamento das persoas, tanto no desenvolvemento da propia personalidade coma nas relación cos demais e nos hábitos de consumo. Enfocamos a temática do “etiquetado” dende dúas vertentes: as persoas e os produtos que consumimos.Esta exposición amosa unha recompilación de bens de consumo, que foron seleccionados e achegados polos alumnos e alumnas. A finalidade que se persegue é que sexa o máis representativa posible, da cesta de produtos envasados de consumo habitual, dos fogares do alumnado participante no proxecto.
O alumnado, que traballará en grupos de dúas ou tres persoas, analizará a etiqueta de cinco produtos da exposición. Os obxectivos que pretendemos acadar con esta actividade son os seguintes:
·         Aprender a interpretar as etiquetas dos produtos que adquirimos, para saber: a súa procedencia,  a cantidade que conteñen, a maneira de utilizalos e de conservalos e a data de caducidade ou consumo preferente, condicións laborais nas que foron fabricados ...
·         Fomentar o consumo responsable, ante a inmensa variedade de bens de consumo que existen no mercado na actualidade.
 


Na biblioteca contamos cun equipo de profesorado activo cun papel de dinamizador importante. Gracias a Fátima Castro Platas, por compartir con todos este interesante inicio de proxecto. 
Atentos que seguiremos subindo as novidades en relación a " ETIQUETADOS", que se enmarca dentro do proxecto xeral de centro " O COIDADO"
.

 

Comentarios