SEMANA DA CIENCIA

SEMANA DA CIENCIA: Ano Internacional dos Legumes

Os nosos alumnos de 2º de Bacharelato, 3º da ESO e os de CAAP de 4º,  este ano, durante a semana da ciencia, propóñennos sensibilizar aos seus compañeiros sobre as vantaxes nutricionais dos legumes. Estas actividades permitirannos coñecer como se investiga con estes alimentos e cales son algunhas das súas propiedades. 

Neste vídeo contannos o que pretendían e algunhas cousiñas máis

O fixeron moi ben. Algúns profes teranse que por as pilas

Actualmente os legumes enténdense como  parte dunha produción de alimentos sustentable encamiñada a lograr a seguridade alimentaria. Algúns dos obxectivos deste Ano son: fomentar conexións ao longo de toda a cadea alimentaria para aproveitar mellor as proteínas derivadas dos legumes, incrementar a produción mundial de legumes, utilizar de maneira máis apropiada a rotación de cultivos e facer fronte aos retos que existen non comercio de legumes.

Para saber máis sobre os legumes
Vídeo leguminosas: Un viaje alrededor del planeta a través de las legumbres

Portal de ciencia galega: GCIENCIA

Paxina CSIC semana da ciencia

Libro oficial do ano internacional dos legumes: Legumbres, semillas nutritivas para un futuro sostenible. Publicado por la FAO. Treinta recetas de 10 chefs internacionales. Información de todas las variedades de leguminosa. Beneficios para la salud. Importancia cultural en el mundo.    Comentarios