PROPOSTAS DAS LECTORAS

Por que hai que ler aos clásicos?

Manuel e Maite, alumnos de 3º ESO, recoméndannos dous libros clásicos da Literatura Castelá, o Cid Campeador e o Lazarillo de Tormes, que leron ao longo do curso na materia de Lingua Castelá e Literatura.


Comentarios